Volt idő. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése

2600 Ft

A kötet Mészöly Miklósnak, a 20. századi magyar irodalom iskolateremtő írójának Tüskés Tibor irodalomtörténésszel, a korszak jeles szerkesztőjével folytatott levelezését tartalmazza. A fennmaradt 114 eredeti levéldokumentum az 1960-tól 1997-ig tartó években keltezett írásaikat öleli fel. (Az utolsó, 115. levél az özvegy, Polcz Alaine Tüskés Tibornak írt levele). A két kiváló irodalmár és gondolkodó ember mintegy 40 éven keresztül folytatott levelezése bepillantást enged az 1960 utáni évek, a diktatúra évtizedeinek társadalmi, irodalompolitikai viszonyaiba, az irodalmi életet befolyásoló személyiségek tevékenységébe, és bepillantást nyerhetünk Mészöly egy-egy művének keletkezésébe, a két irodalmár pályájának alakulásába is. Az előszó végén az íróról és a Jelenkorról szóló szakirodalom rövid jegyzéke, a függelékben Mészöly Jelenkorban közölt írásainak, Tüskés Tibornak szóló dedikációinak, illetve Tüskés Mészöly munkásságával kapcsolatos írásainak bibliográfiája található. A kötetet névmutató és fekete-fehér fényképek zárják.

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Sorozat