Szodoma

1400 Ft

Pék Pál nyolcadik kötete mély gondolatiságú, többrétegű, filozofikus tartalmat hordozó ver­sek gyűjteménye, jól kitapintható lírai hagyo­mányok folytatása, melynek hangulati megha­tározója a kiábrándultság, nemzedékének tragikus életérzése, míg szellemiségének közép­pontjában a Biblia világa által sugallt létkérdé­sek állnak. Gazdag képteremtő fantáziával, ki­érlelt motívumkincs birtokában – kortárs költészetünk legjobbjainak színvonalán – fogal­mazza meg reményvesztettségét, a világból való „kizuhanás” létállapotát, miközben mindezt el­lenpontozza is a kor bűneinek kimondásával, az Istenhez fordulás értelmével, valamint a haza földjének és népének szeretetével. Végezetül annak tudatával, hogy „a kitartottak édenében” – minden keserv és fájdalom ellenére – a vers, a költészet maga is reményforrás. Szirtes Gábor

Kategóriák: ,

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN