Szembesülés. 121 fragmentum egy regényhiány

2300 Ft

A kortárs próza izgalmas alkotói vállalkozása Balla D. Károly (Ungvár, 1957) sajátos műfaji vonásokkal rendelkező esszéregénye, amely különböző szövegtípusok (fragmentumok, jegyzetek, lexikon-részletek, ún. werk-szövegek stb.) segítségével rajzolja meg egy lehetséges cselekményregény körvonalait. A szintézist a szerző – a vele és művével a szokásosnál elmélyültebb együttműködésre késztetett – olvasóira bízza.
Az állételes módon, esszéisztikus kommentárok révén megjelenő cse­lekményregény ugyanis – amely bizonyos szempontból az ógörög Oresztész-Elektra történetek modern parafrázisa – az olvasás során formálódik, válik „teljessé”, értelmezhetővé.
Két egymásnak ellentmondó szellemi örökség, két különböző erkölcsi felfogás útvesztőiből Oresztész Elektra segítségével találja meg a követhe­tő magatartásformákat, a lehetséges választásokat, miközben állandóan szembesülnie kell a külvilággal, a múlttal, a jelennel, hol korábbi, hol jelenidejű önmagával. Mindeközben a görög nevű hősök és helyszínek egyre ismerősebbnek tűnnek számunkra, és egyre karakteresebben kiraj­zolódni látszik az elmúlt évtizedek kárpátaljai és hazai valósága, kulturá­lis közállapotai, szereplői, konfliktusai és eltérő magatartás-modelljei …
Oresztész súlyos konfliktusok, vívódások és önmarcangolások ered­ményeként végülis létrehozza a személyiség autonómiáját megőrző értel­miségi magatartást, a maga szintézisét.

Kategóriák: , ,

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN