Sokasodó árnyak

1490 Ft

Makay Ida az 1960-as évek elején indult költői pályáján, amely azóta kiteljesedett és gazdagodott, számos önálló kötettel ajándékozva meg Olvasóit. Lírai hangját mindvégig megőrizte, a Nyugat és az Újhold költőin iskolázott “hideg, de izzó líra” alig változott. Ugyan­akkor költészetének sajátos színei, ízei, hangjai felerősöd­tek, melynek eredményeként szuverén, mással össze nem téveszthető, sajátos költői világot teremtett verseivel.
A költő jubileumára megjelent kötet válogatás az elmúlt tíz-tizenkét év terméséből, melyet a Parázs, pernye ciklusban megjelenő új versek egészítenek ki. A válogatott és új versek “régi” motívumok által meghatározottak, min­denekelőtt a szerelem és az elmúlás állnak a középpontban, ám a versek szikársága, keménysége, sötét tónusa, komor alaphangja, elvont gondolatisága és szókimondó szemé­lyessége – ahogyan Bertók László írja róla – “az öregedés, a búcsúzás vibráló sötétjeivel még markánsabbá, értékesebbé nemesedett”. Makay Ida tehát a folytonosságot, az állandóságot, a homogenitást tudatosan vállaló alkotó, aki – Tüskés Tibor szavaival – “nem követ tiszavirág életű irodalmi divatokat. Létezési módja a vers. Költészetének ezért van erős intenzitása, megszólító ereje”.

Kategóriák: ,

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN