Ormánság

3500 Ft

Jelentős történelmi múltú, természeti szépsé­gekben és néprajzi kincsekben gazdag, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben óriási vál­tozásokat megélt vidéke, tájegysége az or­szágnak az Ormánság. Nevének hallatán az egyke, a szegénység juthat eszünkbe, és Kodolányi János meg Kiss Géza, Móricz Zsig­mond és Bajcsy-Zsilinszky Endre, Fülep Lajos és Illyés Gyula, Bertha Bulcsu és Fodor And­rás írásai, szóval mindazoké, akiket megra­gadott, magához ölelt ez az itt élőket oly sok próbatétel elé állító táj, melynek nehéz múlt­jába és reményteli jelenébe kalauzolja el ol­vasóit Tüskés Tibor író és Lantos Miklós fotó­művész e könyv lapjain.
Lantos Miklós (Pécs, 1930) közel fél évszá­zada kezdte fotóművészi pályáját. Kezdetben főleg táj- és természet-, valamint városkép- és épületfotókat késztett, később egyre erőtelje­sebben fordult a népművészet pusztuló értéke­inek, a népi építészetnek, viseletnek, népszo­kásoknak, a szakrális népi emlékeknek a megörökítése felé. Harmincnyolc önálló kiállítása és harminchat könyvben megjelent fotói egy gazdag életpálya bizonyítékai. Több évtizedes műemlékkutatási és dokumentálási munkássá­gáért 1998-ban Kós Károly-díjban részesült.

Elfogyott

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Készlet