Olvadó jégcsapok

1790 Ft

A szlovéniai magyarság XX. századi történelmének kutatója, Göncz László most nagyívű történelmi regénnyel mutatkozik be olvasóinak. A mű a Mura­vidéki magyarság múlt századi törté­nelmi hányattatásainak, szenvedé­seinek és küzdel­meinek meggyőző erejű ábrázolása, az elhibázott nagy­hatalmi döntések – egyént és nemze­tet egyaránt érintő – súlyos következménye­inek megrendítő rajza. Annak bemutatása, hogy a különböző történelmi sorsfordulók (az első és a második világháború, de mindenekelőtt Trianon) milyen súlyos kö­vetkezményekkel jártak a magyarság gazdasági, kulturális életére, és mi­lyen pszichikai súllyal nehezedtek a kisebbségi sorsra kárhoztatottakra. A mű ugyan egy át­lagos életutat mu­tat be, egy átlagos életsorsot ábrázol, ám ugyanakkor jól érzékelteti azt is, hogy ami a regény­beli Kiss családnak jutott osztályrészéül, az csak része volt sokak XX. századi sorstragédiájának. A könyv egyben keserű és figyelmeztető bizonyíté­ka a politikai döntések emberi következmények­kel gyakran nem számo­ló jellegének is…

Elfogyott

Kategóriák: ,

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Készlet