Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok

4000 Ft

Szita László történész, levéltáros 1933-ban született Pécsett. Egész munkássága Pécshez, Baranyához kötődik. Itt kezdte iskoláit, egyetemi tanulmányai után is ide tért vissza. Előbb általános iskolai tanár, majd főiskolai oktató, később akadémiai kutatóintézet munkatársa, végezetül – életének meghatározó időszakában – levéltáros, több mint húsz évig a Baranya Megyei Levéltár igazgatója. Meghatározó jelentőségű műveket írt a török uralom alatti Baranya, Magyarország török alóli felszabadulása, a Dél-Dunántúl nemzetiségi lakossága 18-20. századi történetéről, továbbá számos ipar- és településtörténeti könyvet és tanulmányt is publikált. A Magyar Történelmi Társulat és a Pécsi Akadémiai Bizottság tisztségviselőjeként, levéltár-igazgatóként konferenciák szervezésével, tanulmánykötetek és folyóiratrovatok szerkesztésével segítette mások eredményeinek közkinccsé válását. Szakmai teljesítményét ismerte el az MTA a kandidátusi (1985) és a tudományok doktora (1996) fokozat odaítélésével. Igazgatásával a levéltár jelentősen gyarapodott, segítségével új levéltáros generáció nőtt fel, szavára az egész levéltáros szakma figyelt. Barátainak és tanítványainak egy csoportja e tanulmánykötettel köszöntötte 70. születésnapja alkalmából.