Modell Deutschland

3000 Ft

“A Német Szövetségi Köztársaság története mindenekelőtt annak gazdaságtörténete. Gazdasági fejlődése minden egyéb tényezőnél nagyobb mértékben határozta meg önálló államiságát. Semmilyen más területen nem volt képes felmutatni hasonló eredményeket, így a világban elfoglalt pozícióját ma is gazdasági ereje alapján ítélik meg” – olvashatjuk Werner Albershauser találó megfogalmazását a könyv bevezetésének első soraiban. Vonyó Tamás számos gazdaságtörténeti tanulmány után önálló kötettel állt a nagyközönség elé. Ebben – a külföldi és hazai szakirodalom széles körű felhasználásával – a II. világégés romjain, a III. Birodalom nyugati területein 1949-ben megalakult Német Szövetségi Köztársaság gazdasági fejlődését elemzi a német újraegyesítésig. Elsőként általánosságban tekinti át a téma nyugat-európai vonatkozásait, majd a három nyugati megszállási övezet helyzetét, s az újjáépítés első lépéseit vizsgálja a háború utáni évek tekintetében. Külön fejezetekben olvashatunk a német gazdasági csoda (Wirtschaftswunder) évtizedéről (1950-1961), a prosperitás időszakáról (1961-1973), illetve a nyugatnémet növekedési modell válságáról (1974-1989). A szerző kitér Nyugat-Németország újjáépítésének, illetve az egész világon csodált egyedi fejlődési modell (Modell Deutschland) eredményeinek anyagi, társadalmi és politikai feltételrendszerére, melyek az elemzés tárgyát képező nemzetgazdaság több évtizedes fejlődésének irányát nagyban meghatározták. Ábrákkal és adatokkal szemléltetett elemzéseiben nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi munkamegosztás, a gazdasági szerkezetváltás, a gazdaságpolitikai kurzusok, illetve a világgazdasági folyamatok megvilágítására is. Számos szempontból hiánypótlónak számító, összegzéssel, statisztikai melléklettel, gazdag bibliográfiával és névmutatóval záródó kiadvány.
A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Sorozat