Mit jelent a suttogásod? A romantika: eszmék, világkép, poétika

2890 Ft

Ennek a könyvnek a története 1995-ben kezdődött. Ekkor jött létre ugyanis a pécsi egyetem Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén az a kutatócsoport, amely a romantika eszmetörténeti és poétikai vizsgálatára vállalkozott. A tudományos program zárásaként került sor 1998. május 7-e és 9-e közt A romantika problémái: eszmék, poétika című ülésszakra. Könyvünk a konferencián elhangzott előadások átdolgozott, szerkesztett változatát tartalmazza. E tanulmánykötetben a különböző felfogások dialógusának előterében bontakozik ki a romantikáról való beszéd, beszédmód kilencvenes évekbeli horizontja, s érzékelhetőek a romantika-fogalom átalakulásának jegyei. A szerzők az európai és magyar romantika fejleményeit, fontos alkotásait tárgyalják. Néhányan egyes művekhez kapcsolódva fejtik ki nézeteiket, mások a műfajok beszédmódjának módosulására figyelve értekeznek. Több előadás is rámutat arra a szemléletváltásra, melyet a romantika idézett elő, s amely e korstílust a modernség alakulás-története szempontjából is jelentőssé teszi. Tanulmányok sora koncentrál a Kisfaludy Károly nemzedékétől a romantika századvégi felbomlásáig tartó időszakra, kitekintve az európai kontextusra. Ezért könyvünket a XIX. századi irodalommal foglalkozó szakembereknek, főiskolai és egyetemi hallgatóknak, valamint a romantika iránt érdeklődő olvasóknak ajánljuk. (Nagy Imre és Merényi Annamária)