Kis magyar religiográfia. Vallásszociológiai tanulmányok

3500 Ft

A neves vallásszociológus ebben a könyvében a hazai vallásosságnak a nyolcvanas-kilencvenes években végbement változásairól nyújt szociológiai és szociálpszichológiai nézőpontú áttekintést. A nyitó (a vallás jelenlegi világhelyzetének körképe) és a zárófejezet (a vallás jövője) között három nagy témakör vizsgálata szerepel. Az elsőben a legnagyobb magyarországi felekezet, a katolikus egyház (az intézményes és a mozgalmi egyház, a papság, a vallásos média) bemutatására vállalkozik a szerző. A másodikban az új vallási jelenségek (a régi-új szekták, az új vallási mozgalmak, a New-Age jelenség, valamint a történelmi egyházak hozzájuk való viszonya) állnak a vizsgálódás középpontjában. A harmadikban a vallásosság alakulásáról olvashatunk megváltozó társadalmunkban, így többek között az egyházon belüli rendszerváltásról, a keresztény értelmiség helyzetéről és szerepéről, az ezredforduló babonás és mágikus jelenségeiről, a globalitás és a lokalitás vallási megnyilvánulásairól és a keresztény alternatíva lehetőségéről a posztmodern világban.
A Szabó Zoltán-díjas szociográfus és Szinnyei József-díjas olvasáskutató, a Veszprémi Egyetem Antropológia és etika tanszék vezetőjének új könyve nélkülözhetetlen szakkönyv a könyvtárakban, az oktatásban és az új jelenségek iránt fogékony olvasók számára egyaránt.

Kategória:

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Sorozat