Illyés Gyula pályaképe

1890 Ft

A könyv egy nagy kort megélt író életének nyílt, tiszteletteljes, ám mérlegelő, objektív és elismerő bemutatása. VASADI PÉTER (Új Ember)
Tüskés munkája eligazító kalauz és igényes összefoglalás. Nemcsak alapos fejlődésrajz, hanem a sokféle egységét, a változásban az állandóságot tudatosító portré is. GREZSA FERENC (Tiszatáj)
Tüskés Tibor szerzői telitalálata, hogy nem egyfajta megközelítésmódot választ, hanem – felismerve, hogy az életmű teljességét kell felmutatnia – mind az életrajzi, mind az irodalomtörténeti, mind az eszmetörténeti megközelítést alkalmazza. VASY GÉZA (Forrás)
A szerző vizsgálódása tengelyébe Illyés gondolkodói munkásságát állítja, s ennek a monumentális összteljesítménynek részelemeiként tárgyalja a szépprózai, az esszéírói, a lírai és a drámai műveket… Szembenéz a tanulmány szerzője azokkal az úgynevezett “kényes” kérdésekkel, netán fanyalgó vélekedésekkel is, amelyeket néha írásban, leginkább azonban szóban szoktak Illyés kapcsán emlegetni, terjeszteni. CSŰRÖS MIKLÓS (Jelenkor)
Tüskés hőséhez méltó taktikai érzékkel tudja elibénk idézni a történelem kihívásaival bátran, ám mindig józanul szembenéző Illyést… Ha Tüskés könyve egyebet nem tett volna, ennek az értékőrző és életmentő taktikázásnak, ennek a Bethlen Gábor-i machiavellizmusnak a tudatosításával s értékelésével önmagában kivívta volna helyét a hatalmas és növekvő Illyés-irodalomban. VEKERDI LÁSZLÓ (Új Forrás)

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Sorozat