Fodor András és Tüskés Tibor levelezése I. 1959-1966

3450 Ft

A levelek szerzői 1959-ben találkoztak először, levelezésük Fodor András Kossuth-díjas költő haláláig, 1997-ig tartott. A könyv a háromkötetes anyag első része, benne rengeteg kortörténeti, irodalom- és művelődéstörténeti információ. Ez adja dokumentum értékét, azt, hogy jelentősen segíti a hatvanas évek hazai irodalmi és irodalompolitikai eseményeinek megértését, többnyire már nem élő, egykori főszereplőinek megismerését. A Pécsett élő Tüskés Tibor ekkor a Jelenkor főszerkesztője, Fodor András a fővárosban élő és alkotó költő, szerkesztő, irodalomszervező. A levelezés személyes „hozadéka” a két alkotó kapcsolatának elmélyüléséről, minőségéről, fontos mozzanatairól, műveik megszületéséről tanúskodik.