Csorba Győző és Fodor András levelezése 1947-1994

2800 Ft

A huszadik század második fele jeles íróinak, Csorba Győzőnek és Fodor Andrásnak a levelezése két, egymáshoz különösen szoros szálakkal kötődő alkotó mintegy fél évszázados kapcsolatának emberi és kortörténeti dokumentuma. A fellelt 225 levél nem csak a két Kossuth-díjas költő pályájának hű tükre, hanem a kor- és pályatársakról, a társadalmi-politikai viszonyokról is értékes adalékokat nyújtó, őszinte, érdekes és értékes vallomása is. Személyes vonatkozások és a kor együtt és szinte azonos súllyal vannak
jelen a levelekben, ezekben az intim, közlésre nem szánt, ám az Örökösök nagyvonalúsága eredményeként most mindannyiunk okulására mégiscsak olvasható írásokban.
Az Irodalmunk forrásai sorozat újabb, immáron 22. kötetét az olvasó akár úgy is forgathatja – írja a könyv előszavában Tüskés Tibor – „mint egy levéldokumentumokból fölépített fejlődésregény lapjait. A >levélregény< két szereplője, a dialógus két >fele<, a kérdések és válaszok között a természetes feszültség mindvégig jelen van, megmarad, és az olvasó figyelmét és érdeklődését állandóan ébren tartja.” Mindehhez hozzájárul a leveleket sajtó alá rendező és értékes jegyzetekkel ellátó, az olvasót a legapróbb részletekben is eligazító Pintér László munkája.

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN

Sorozat