Bányászat és építészet Pécsett a 19-20. században

3500 Ft

A bányászat története Pécs történetének elválaszthatatlan részét képezi, ám ennek építészeti vonatkozásai mindmáig feltáratlanok voltak. Pedig a 19. század közepétől, a Duna Gőzhajózási Társaság működésének kezdetétől a bányászat építőtevékenysége is jelentős volt, a városarculat formálásában is szerepet játszott egészen a 20. század végéig. Az eredeti forráskutatásokon nyugvó könyv szakmailag megalapozott ipar- és építészettörténeti elemzést, valamint egy rendkívül gazdag fotó és egyéb dokumentációs anyagot tartalmaz. A hiánypótló kiadvány végén különböző mellékletek, irodalom- és forrásjegyzék, névmutató és angol nyelvű rezümé is található

Az igényes kivitelű, történeti feldolgozáson alapuló kiadvány.