Az elfeledett Zsolnayak

2000 Ft

A Zsolnayakkal (Zolnai vagy Zolnay változatban) már a XVI. században találkozhatunk különböző történelmi forrásokban, dokumentumokban, ám a név igazán ismertté a XIX. század közepétől vált, előbb mint Pécs egyik megbecsült kereskedő és iparos családjáé, később mint az Osztrák-Magyar Monarchia rangot és elismerést kivívott gyáráé. Ám míg a gyáralapító, Vilmos neve idehaza és külföldön egyaránt jól ismert, addig a család sok tehetséggel megáldott tagja szinte napjainkig ismeretlen a közvélemény számára. Ezt a hiányt pótolja a Kanadában élő Mattyasovszky-Zsolnay Miklósné Gosztonyi Erzsébet, aki nagyrészt családi hagyatékokban fennmaradt dokumentumok felhasználásával gazdagítja a családról kialakított képet, és mindezidáig elfeledett Zsolnayakkal, köztük például Ignác és Gyula munkásságával ismertet meg bennünket.
A Mattyasovszky-Zsolnay és a Sikorski-­Zsolnay-család olyan képviselőivel találkozhatunk e könyv lapjain, akik kitűntek szorgalmukkal és tehetségükkel, és akik a legnehezebb történelmi időkben is hűek maradtak magyarságukhoz és a Zsolnay névhez.

Elfogyott