Adorjás

2390 Ft

A 10 kötetesre tervezett sorozat az egyház-, az ipar- és a népművészet rendkívül értékes és esztétikus alkotásait teszi hozzáférhetővé a széles olvasóközönség számára. A sorozat kötetei bemutatják a virágos templomok és a protestáns egyház kapcsolatát, a templomfestő asztalosokat és munkásságukat, a templombelsők díszítését és tárgyi világát, az egyes templomok művészi ornamentikáját és stílusát, a gótikus, a (népi) reneszánsz, a barokk, a rokokó, a biedermeier és a romantika hatását, valamint az egyes templomok történetét, berendezését, festett ornamentikáját, művészi értékeit. Az első kötet az 1795-ből eredeztethető adorjási templom történetét, a templombelsőt és festett elemeit, a benne fellelhető stíluskorszakokat és a templom jelentőségét tárgyalja.

Zentai Tünde, a sorozat köteteinek szerzője, muzeológus, az MTA doktora, fő kutatási területe a néphit, a népi építészet, a lakáskultúra, a bútor és a népművészet. 150 tanulmány és 7 önálló könyv szerzője. Az egyes kötetek fotóit Deim Péter készítette.

Elfogyott