A perifériáról a centrum 2. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől

2500 Ft

A Pécsi Tudományegyetem munkatársai második alkalommal jelentetik meg a huszadik századi világirodalom folyamatait a legkülönbözőbb nézőpontokból elemző tanulmánygyűjteményüket. Az első kötet folytatásaként készült kiadvány szerkesztőjének, nemkülönben a szerzőknek az az alapelve, hogy minden olvasat valamiképpen érvényes. A mások kérdéseinek, érdeklődési körének, kulturális perspektívájából fakadó sajátos látószögének további kérdezésre, újragondolásra késztető, erjesztő hatása van. Így tágul az olvasó óhatatlanul korlátozott horizontja, és talán kedvet kap egyes művek elolvasásához, mások újraolvasásához. A kötet erőteljesen épít az olvasó vizualitására. A szerzők ugyanis egy-egy emblematikus képet is választottak nézőpontjuk szemléltetésére, és ezek a fotók, reprodukciók, rajzok nemcsak a kötethez mellékelt életrajzukat illusztrálják, de a kiadványban másutt is fel-felbukkannak, mintegy a búvópatakszerű, látens összefüggéseket érzékeltetve. Az orosz újrealizmus dél-afrikai visszahatásáról, egy szlovéniai író, illetve a szlovén regionális irodalom és a vajdasági (tehát szintén kistérségi) író, Tolnai Ottó kapcsolatáról, a dél-afrikai Nobel-díj kapcsán az irodalmi centrumok és provinciák átértékeléséről vagy a polilogikus irodalomszemléletről és más hasonló témákról értekező tanulmányok mind arra mutatnak, hogy a világirodalom 2021. századi folyamataiban olyan felszín alatti kölcsönhatások működnek, amelyek megkérdőjelezik a korábbi identitások határait, a nem-professzionális irodalom korábbi értékelését, a kánonokat és az irodalmi centrumok és perifériák hagyományos szembeállításának jogosságát. A kötet szakmabélieknek és a szélesebb olvasóközönségnek egyaránt ajánlható.

Kategória:

További információk

Szerző

Méret, kötésmód

Terjedelem

Kiadás éve

ISBN