A Dél-Dunántúl hímes templomai

4500 Ft

A téma első teljes körű feldolgozása, amely a jelenlegi Dél-Dunántúl mellett kiterjed a Horvátországhoz tartozó drávaszögi és szlavóniai magyar településekre is. A könyv gerince a régió eddig megismert 70  tarka mintákkal kifestett templomának történeti, művészettörténeti és képi bemutatása. Áttekintés a festett templomok történetéről, az ornamentika stiláris változásairól, hazai és európai kapcsolatrendszerükről, az egyes templomok építéstörténetéről,  hímes elemeik összehasonlító vizsgálatáról, állapotukról (teljes, töredék, átfestett, múzeumba került, megsemmisült), a híres asztalosok, templomfestők munkásságáról. Nóvumnak számító  gyűjtemény a templomok díszítő elemeit alfabetikus sorrendben leíró, azokat definiáló, tulajdonságaikat, történeti összefüggéseiket bemutató, fotókon ábrázoló, 400 db-t tartalmazó motívumtár. Bibliográfia, rövidítések, régi mértékegységek jegyzéke, angol nyelvű rezümé.

Elfogyott