Aktuális

Hírek, rendezvények

A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány szeretettel meghívja Önt, Családját és Barátait

2016. szeptember 13-án (kedden) 18.30 órára
a Pannon Magyar Házba (Pécs, János utca 22.)

FLEISZ JÁNOS: AZ ERDÉLYI MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE 1940-1944

című könyvének bemutatójára.

A könyvet bemutatja: a Szerző és POMOGÁTS BÉLA Széchenyi-díjas irodalomtörténész.

Házigazda: SZIRTES GÁBOR a Pro Pannonia Kiadó igazgatója.

A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.
 

Fleisz_Jnos_-_Az_erdlyi_magyar_sajt_trtnete_1940-1944_-_bort-net

Fleisz János
Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944

 
Megjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 21 9
Terjedelem: 288 oldal
Méret, kötésmód: B/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 3 500 Ft

Fleisz János történész, sajtótörténész, Kolozsvárott diplomázott (1979), Magyarországon kandidált (1995) és habilitált (2001), erdélyi és magyarországi főiskolák, egyetemek oktatója. Jelen könyv Az erdélyi magyar sajtó története 1890-1940 című munkájának (2005) folytatása. Benne a második bécsi döntés utáni helyzet, a demográfiai-társadalmi jellemzők, a gazdasági-politikai helyzet,a művelődési viszonyok, a szellemi élet áttekintése, a sajtó hivatásának, a sajtóviszonyoknak, a sajtószabályozás, a sajtóirányítás, a cenzúra kérdéseinek elemzése, az erdélyi magyar sajtó helyének, jellegzetességeinek, az erdélyi magyar időszaki sajtótermékek típusainak bemutatása. (Függelék: időrendi adatok, lapok névjegyzéke, helységnévmutató)

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Megrendelés

 

Krti_Kovcs_Sndor_-_A_rab_kulk_-_bort

Kürti Kovács Sándor
A rab kulákMegjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 19 6
Terjedelem: 184 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 000 Ft

A kulák szó az l949-es kommunista hatalomátvétel után került be a magyar szókincsbe, a Rákosi diktatúra bélyegezte meg vele a tehetősebb gazdákat, azzal a céllal, hogy a szovjet szellemiséghez igazodva tönkre tegyék őket. Ellehetetlenítésük, felszámolásuk előbb gazdasági, majd törvényi rendelkezésekkel folyt. Nagy adókat, teljesíthetetlen beszolgáltatásokat róttak ki rájuk. Az állam „gazdasági megkárosításáért” – szabotálásért, a beszolgáltatás elmulasztásáért, feketevágásért – börtönbüntetést szabtak ki rájuk. A legtöbbször e bűnöket el se kellett követni, elég volt, ha kitalálták azokat.

A könyv bűntelen áldozata szegénynek született, de szorgalommal tehetős gazdává lett, aki középparaszt is maradhatott volna, de az új hatalom kulákká nyilvánította. Ettől kezdve megalázták, nyomorgatták, majd börtönbe juttatták. Közel három év alatt a saját bőrén tapasztalta meg az akkori börtönviszonyokat. Szabadulása után élményeit csaknem a haláláig mesélte unokájának, e könyv szerzőjének…

Kürti Kovács Sándor ( 1941- ) író, meseíró, fordító, különböző kiadóknál összesen nyolc (a Pro Pannoniánál öt) könyve jelent meg.

Megrendelés

 

G_Tth_Kroly-Levelek_a_tlvilgbl_-_bort

G. Tóth Károly
Levelek a túlvilágból

Megjelenés éve: 2016
ISBN: 978 615 5553 22 6
Terjedelem: 184 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 000 Ft

Az évtizedek óta publikáló szerző mindenekelőtt prózaíróként ismert: novellákat, elbeszéléseket, meditációkat, tűnődéseket ír, egyesítve a fikciót és a személyes vallomást, eredeti módon ötvözve a kisepika hagyományos formáit az esszé meditatív válfajával. Írásai az élet apró mozzanatairól, az emberi kapcsolatokról szólnak, szemlélődő, meditatív magatartást és gondolkodásmódot tükröznek. Hetedik önálló kötete tartalmazza korábbi írásainak értékeit, eredeti látásmódját, ugyanakkor új könyvében főként jelenkori problémákkal foglalkozik, korproblémákat állít középpontba: többek között a hatalom és az erkölcs, a drog, az ifjúság, az elvándorlás, az ügynökkérdés foglalkoztatja, mindezeket úgy teszi, hogy szándékai szerint a realitást a metafizika irányába tágítja. A könyv egy kisregényt és tizenöt novellát tartalmaz.

Megrendelés

 

Takts_Gyula_-_jabb_vek_Drangalagban_1985-1988_-_bort

Takáts Gyula
Újabb évek Drangalagban 1985-1988
Naplójegyzetek


Sorozat: Irodalmunk forrásai
Megjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 20 2
Terjedelem: 256 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 2 800 Ft


A 2008-ban elhunyt Kossuth-díjas költő 2005-ben megjelent Öt esztendő Drangalagban című naplójegyzeteinek folytatása, az 1985-1988-as feljegyzéseit tartalmazza. Benne az irodalmi, művészeti, kulturális élettel, társadalmi kérdésekkel, a gondolatszabadság és a demokrácia védelmével, a nemzeti öntudat gyengülésével, a mű születésével, önreflexiójával, a jó vers megírásával, a becei hegy, a táj, a „szőlészkedés”, a hegyközségi élet, a zenehallgatás, a gondolkodás élményével foglalkozik. Egyesülnek nála a hasznos széphez vezető út elemei: a poétai harmonisztika és a gondos gazda gondolatai. Egy értelmiségi polgár kritikus, őszinte és tanulságos vallomása ez a magyar valóság változásokat előkészítő éveiről.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Megrendelés

 

Krass_Sndor_-_ktltnc_bvtett_-_bort2

Krassó Sándor
Kötéltánc
Adalékok a pécsi zsidóság és Pécs 20. századi történetéhez


Megjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 18 9
Terjedelem: 216 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 2 400 Ft

 

A szerző ifjú kamaszként az 1940-es években átélője volt a pécsi zsidóság megpróbáltatásainak, kifosztásának és elhurcolásának. Saját „kötéltáncáról”, a pécsi zsidóság statisztikai adatokra, tényekre alapozott történetéről, a pécsi zsidó iskoláról és cserkészcsapatról, a pécsi zsidóság pusztulásának adatairól, néhány – többnyire már elhunyt – sorstársának megrendítő erővel felidézett alakjáról olvashatunk a második, bővített kiadásban most megjelenő könyvben.


Megrendelés

 

Gncz_Lszl_-_Hatrszl-net

Göncz László
Határ-szél

Megjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 16 5
Terjedelem: 264 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 2 800 Ft

A szerző a szlovéniai magyarság történetének kutatója, aki szépíróként is jól ismert. 2003-ban regényben (Olvadó jégcsapok) ábrázolta a muravidéki magyarság történelmi hányattatásait, 2011-ben újabb regényében (Kálvária) elsőként törte át a hallgatás falát, megírta a muravidéki magyar és nem magyar mártírok regényét.

Új könyve elbeszéléseket, novellákat, monodrámát és kisregényt tartalmaz. Írásaiban a kisebbségi léttől elválaszthatatlan konfliktusok, a mesterségesen létrehozott államhatár okozta feszültségek, és köségek és következményyekk lhívásszabdalt területrek és népek életének sors-szimbóluma is.vnak, nem csaa fizikai mozgástér korlátai, a megélést segítő „belső erők”: aeken felü keserveivetkezményeitudata, az ősöktől eredeztethetőkozta feszültségek és következményei, ra, aani tud közös haza, a „lélek Magyarországának” egmaradt brázolásáúének avatotttudata, az újrakezdést, a talpra állást segítő erények  állnak a középpontban. A Határ-szél nem csak a történelem hiteles megismerését segíti, nem csak az elkövetett bűnök veszélyeire szóló figyelmeztetés, hanem kordokumentum is, nagy erejű és felemelő hatású sors-szimbóluma a szétszabdalt területek és népek életének.


A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Megrendelés

 

Kovcs_Gbor_-_Dervistnc-net

Kovács Gábor
Dervistánc


Megjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 17 2
Terjedelem: 104 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 1 500 Ft


Kovács Gábor tanár, költő műveit a keleti hatások, az indiai kulturális szokások, a végső valóság megismerésének szándéka, új belső összefüggések feltárása, a tudat elengedhetetlen karbantartásának törekvése jellemzi. Versei és prózái különböző lapokban, folyóiratokban, majd az Egy sas délutánja (1999) illetve a Napsütötte eretnekségem (2015) című köteteiben jelentek meg, a hinduizmussal és az indiai hagyományvilággal kapcsolatos kutatásait Az özvegyégetés (2008) című könyve összegezte. A Bertók László ajánlásával megjelenő jelen kötetének versei, haikui nem az európai poétikai eszköztár csillogtatásával, hanem eredetiségükkel tűnnek ki, erejük a „mögöttesben” fellelhető mély gondolatiságban van.


Megrendelés

 

Mesk_Norbert-Evolcis_Pszicholgia_felsfokon-net

Gyuris Petra, Meskó Norbert (szerk.)
Evolúciós pszichológia mesterfokon


Sorozat: Pécsi Tudománytár
Megjelenés éve: 2016
ISBN 978 615 5553 15 8
Terjedelem: 480 oldal
Méret, kötésmód: B/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 4 000 Ft

Merre tart a humán evolúció? Miként alkalmazkodott az emberi elme a kőkorszaki környezethez? Hogyan változott az evolúció során? Miként töltik be koordinációs szerepüket az érzelmek? Milyen környezeti mechanizmusok játszottak szerepet az egyéni különbségek kialakulásában? Melyek a felnőtt kötődés evolúciós funkciói? Milyen a jó humorú nő és férfi a másik nem tagjai szerint? Milyen adaptív funkciói vannak az irodalomnak és a művészetnek? Miért hasonlít az emberi elme működése az okos-telefonéhoz?
Ezekre és más kérdésekre ad választ ez a harminc szerző által írt könyv, amely a pécsi Pszichológiai Intézetben évek óta oktatott Evolúciós pszichológia mesterfokon elnevezésű tárgy tankönyve, egyúttal szakmai tisztelgés – jubileuma alkalmából – a hazai evolúciós pszichológia iskolateremtő egyénisége, Bereczkei Tamás professzor előtt.
.

Megrendelés

 

brahm_Istvn_-_Kehidai_Lszl_-_A_Zsolnay_alsgyr_trtnete_-_bort2

Ábrahám István, Kehidai László
A Zsolnay Alsógyár története


Megjelenés éve: 2015
ISBN 978 615 5553 14 1
Terjedelem: 168 oldal
Méret, kötésmód: B/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 3 000 Ft

Levéltári forrásokon, adatgyűjtéseken, terepmunkán, visszaemlékezéseken, személyes tapasztalatokon nyugvó összegzése a Zsolnay gyár ma már nem létező, mindeddig feldolgozatlan része, az egykor elsősorban kiszolgáló funkciókat ellátó Alsógyár történetének. Az Alsógyár épületeinek jelentős része lebontásra került, egy töredéke „beépült” a Zsolnay Kulturális Negyedbe. A könyv az Alsógyár születési és megszűnési folyamatának történeti leírása, igazi leletmentés. A szerzők által feltárt, összegyűjtött, különlegesen értékes kép- és dokumentumanyag jelentős része most jelenik meg először.

Megrendelés

 

Kiss_Enik-Sz_Mak_Hajnalka_-_Gysz_krzis_trauma_s_a_megkzds_llektana_-web_

Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.)
Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana


Sorozat: Pécsi Tudománytár
Megjelenés éve: 2015
ISBN 978 615 5553 13 4
Terjedelem: 400 oldal
Méret, kötésmód: B/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 3 900 Ft

A múlt század eleje óta aktuális szakmai kérdések újragondolásával foglalkozó tanulmánykötet. A gyász fejezet a veszteségélményt, feldolgozási lehetőségeit, pszichoterápiás vonatkozásait mutatja be. A krízis fejezet a kríziskezeléssel, a szuicid, a családi és az időskori krízissel foglalkozik. A trauma fejezet a traumatikus események feldolgozásának pszichoterápiás szempontjait, a rossz gyerekkori bánásmód, a szomatikus betegség traumatikus következményeit tartalmazza. A 4. fejezet az előbbiek legyőzését szolgáló pozitív erőforrásokról szólnak (protektív személyiségfaktorok, reziliencia, érzelemszabályozás, társas támasz stb.)

Megrendelés

 

Irodalmi_legendk_legends_irodalom_10_-_bort_pantone_262_sttlila-net

Albert Zsuzsa
Irodalmi legendák, legendás irodalom 10.


Sorozat: Irodalmunk forrásai
Megjelenés éve: 2015
ISBN 978 615 5553 12 7
Terjedelem: 168 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 1 900 Ft

A Magyar Rádió egykori irodalmi szerkesztőjének legendás sorozatának tízedik beszélgető-könyve jeles (részben eltávozott, részben velünk lévő) alkotókkal. Jelen kötetben Farkas Ferenc, Martinkó András, Tóth Endre, Vargyas Lajos, Kanyar József, Kárpáti Kamil, Czigány György, Szakonyi Károly és Domokos Péter szerepelnek.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Megrendelés

 

Pintr_Lszl_-_Pcs_irodalma_kpekben_-_bort2

Pintér László
Pécs irodalmi és művészeti életének ötven éve képekben
Csorba Győző hagyatéka alapján


Sorozat: Irodalmunk Forrásai

Megjelenés éve: 2014
ISBN 978 615 5553 11 0
Terjedelem: 168 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 2 000 Ft

A könyv 5 ív terjedelmű, az 1940-1995 közötti időszakot átfogó bevezetőjével és több mint 140 fotó és dokumentum segítségével nyújt bepillantást Pécs irodalmi, művészeti életébe, a Sorsunk, a Dunántúl, a Jelenkor korszak történéseibe. A képek és a dokumentumok Csorba Győző hagyatékából készült válogatás.
A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Megrendelés

 

Milbacher_Rbert-Bbel_agorjn_-_bort_-_net

Milbacher Róbert
Bábel agoráján
Esszék, tanulmányok a nemzeti irodalomról


Sorozat: Irodalmuk forrásai
Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553103
Terjedelem: 288 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 600 Ft

A könyv egy irányba tartó tanulmányok gyűjteménye, melyek a magyar nemzettudat alakulásának egy-egy fázisát, különféle megvalósulásait és irányait mutatják be nagy kanonikus szerzőink (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi stb.) és szentként tisztelt szövegeink (Hymnus, Százat, Nemzeti dal stb.) újszerű értelmezésével. A kötet jól érzékelteti, hogy a 19. század középső harmadában a nemzettudatnak többféle változata élt, amelyek később a népi-nemzeti paradigma nemzetfogalmában összegződtek. A könyvben szereplő művek és szerzők (az említettek mellett pl. Mikszáth és Radnóti) a közoktatás törzsanyagát képezik, mind a tanároknak, mind a diákoknak újabb szempontokat kínálnak önazonosságuk újraértéséhez.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Megrendelés

 

Kamars_Istvn_-_Embertan-erklcstan_sztori-net

Kamarás István
Embertan-erkölcstan sztori

 

Sorozat: Pécsi Tudománytár
Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553097
Terjedelem: 176 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 200 Ft

A szerző a Nemzeti Alaptanterv Emberismeret fejezetének megfogalmazója, ember-erkölcstan tankönyvek szerzője, antropológia és etika egyetemi tanszék alapítója és vezetője, egy konszenzus-etika alapján álló, multidiszciplináris modell kidolgozója. Ez a könyv az ő sztorija, még akkor is, ha dokumentumokban is bővelkedik, és így legalább annyira szociográfia, mint vallomás és vitairat. Arról szól, hogy Kamarás és társai mennyire válhattak hazájukban prófétává, és arról is, hogy ha zsákutcába is jutott ez a világon szinte egyedülálló vállalkozás, a nyomait nehéz lesz eltüntetni. E nyomokat követve indulhat el az Olvasó, és alakíthatja ki saját olvasatát, állásfoglalását.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Megrendelés

 

Fy_Ferenc_-_vk_-_bort-net

Fáy Ferenc
Évák
Szerelmi dalciklus 1946-1948


Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553080
Terjedelem: 160 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 1800 Ft

Fáy Ferenc (Pécel, 1921 – Torontó, 1981) költő, az emigráns magyar líra elismert alakja. A 2. világháborúban frontszolgálatos, amerikai hadifogoly, francia fogolytábor lakója. Hazatérve internálják, letartóztatják, az ÁVÓ kezei közül megszökik, két évig Olaszországban, majd 1951-től haláláig Kanadában él és alkot. Verseit jelentős nyugati folyóiratok közlik. Munkásságát – többek között – Határ Győző, Ignotus Pál, Márai Sándor, idehaza Rónay László méltatják.

Első magyarországi kötete eddig publikálatlan, a végtelen szerelem áradásáról tanúskodó versek gyűjteménye, egy szakításba torkolló, ám Fáy által később sem feledett, az emigrációt megelőző, hazai kapcsolat története. A könyv Szigeti Jenő prof. Emeritus előszavával jelenik meg.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Megrendelés

 

Klein_gnes-Mller_Jnos_-_Deutsch_fr_kleine_Anfanger_2_-_bort_-_net

Agnes Klein - János Müller
Deutsch für kleine Anfänger 2.
Meine ersten Deutschen Lieder. Für Familie und Kindergarten


Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553073
Terjedelem: 68 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 500 Ft

Die Schönheit der Sprache erscheint besonders in den Liedern, die durch ihren Rhythmus, und Gesangbarkeit charakterisiert werden können. Während das Kind singt,
erwirbt es auch die Sprache, sein Wortschatz und seine Ausdrucksweise erweitern sich. Der Text übt auch auf sein Identitätsbewusstsein eine Wirkung aus, wenn er sich an die Kenntnishorizont und Alterseigentümlichkeiten des Kindes anpasst.

Megrendelés

 

Szirtes_Gbor_-_Drma_hsnek_jttem_a_vilgra-bort-net

Szirtes Gábor
"Dráma hősének jöttem a világra"
Rajnai László pályarajza

Sorozat: Irodalmunk Forrásai
Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553059
Terjedelem: 232 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 500 Ft

Az ígéretes tehetségként indult nagy műveltségű esszéista, kritikus, tanulmányok írója, Vörösmartyról és Kodolányiról szóló monográfiák szerzője, az egykori Eötvös kollégista, az Igen című antológia szerkesztője, a híres Stílusgyakorlatok tekintélyes szereplője, Rába György, Nemes Nagy Ágnes, Lakatos István, Kárpáti Kamil és a negyvenes évek nagy nemzedéke, a kortárs irodalom több jelentős szereplőjének barátja, levelezőtársa, aki antimarxista világszemléletével, politikamentes irodalom és kritika-felfogásával, totális társadalomkritikájával, rendíthetetlen etikai felfogásával a szocializmusban évtizedekre a peremre szorult. A 2001-ben elhunyt Rajnai post mortem életművét elismeréssel fogadta az utókor. Hagyatéka, levelezése feldolgozásával született információ gazdag, sokoldalúan dokumentált pályarajz.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Megrendelés

 

Tsks_Tibor_-_A_vros_s_rja-internet

Tüskés Tibor
A város és írója
Negyvenhat íróportré a 20. század irodalmi múltjából


Sorozat: Irodalmunk forrásai
Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553066
Terjedelem: 256 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 2500 Ft

A 2009-ben elhunyt író, irodalomtörténész, több mint hetven önálló könyv szerzője ebben a posztumusz kötetében a 20. századi irodalom ismeretterjesztője, népszerűsítője, olyan irodalmi „arcképcsarnok” létrehozója, melyben egyidejűleg jelen vannak múlt századi klasszikusaink (Babitstól Móriczig, Kodolányiig, Mészölyig), az elismerések, díjak övezte pálya képviselői és a mérsékeltebb ismertségben, elismertségben részesültek (Csorba Győző, Pákolitz István, Arató Károly, Örsi Ferenc stb.), a többre érdemesültek és a peremre szorítottak (Dénes Gizella, Kocsis László, Lovász Pál, Szántó Tibor stb.). Olvasmányos, számos érdekességet, személyes élményt tartalmazó, az alkotópályák összetettségét, bonyolultságát is érzékeltető portrék. Az irodalmi örökség ápolása, az értékek ébren tartása, a figyelem felkeltése vezette a kiadót megjelentetésükkel.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Megrendelés

 

Krti_Kovcs_Sndor_-_A_keleti_szlrzsa_mesi_-_bort2

Kürti Kovács Sándor (ford., átdolg.)
A keleti szélrózsa meséi


Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553035
Terjedelem: 96 oldal
Méret, kötésmód: B/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2 200 Ft

A korábban aforizmákkal (Véletlen gondolatok, 1998, Igaz, ami igaz, 2005) és gyermekversekkel (A csóka meg a róka, 2007) jelentkezett szerző most a 6-12 éves korosztálynak szóló (ám az idősebbeknek is szórakozást nyújtó) mesékkel jelentkezik. A könyvben kazah, litván, moldáviai, tatár, grúz, örmény, ukrán, altáji, oszét, baskír, üzbég, nyenyec, nanáj, tadzsik, dagesztáni, orosz, Amúr vidéki, korják, üzbég, abház, podóliai tanulságos, csattanós mesék fordítása/átdolgozása olvasható.


Megrendelés

 

Szkelyn_Csuka_Olga-Heidegger-trtnik_trtnik_-_bort-j-net

Székelyné Csuka Olga
Heidegger: történik, történik...

Megjelenés éve: 2015
ISBN 9789631221374
Terjedelem: 144 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 1 800 Ft

Ebben a könyvben az olvasó különböző filozófiai témákat talál különböző szempontokból körüljárva. Nietzsche szerint annál objektívabbak vagyunk, minél több szempontot ismerünk. Valószínűleg Szókratész bölcsességének is ez volt a titka.
Heidegger szerint „A gondolkodás területén nincsenek tekintélyen alapuló állítások. A gondolkodás egyetlen mércéje magából az elgondolandó dologból következik. Azonban éppen ez az, ami minden másnál kérdésesebb.” Úgy látja, hogy „a tudományok technikai-gyakorlati sikerei ma egyre inkább fölöslegessé teszik a filozófiai értelemben vett gondolkodást. A gondolkodás saját feladatát tekintve súlyos helyzetbe került.”

(A Szerző)


Megrendelés

 

Halmai_Tams-Rezervtum-bort

Halmai Tamás
Rezervátum


Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553011
Terjedelem: 104 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 1500 Ft

Halmai Tamás (1975, Pécs) új verseskötete egy dogmákon túli spiritualitás esztétikai lehetőségeit fürkészi. Tematikailag a mesék és a misztika belátásaival; lelki-szellemi fókuszában a derű, a bizalom, a szeretet praktikus eszményével. A kötet nyelvi-poétikai és tartalmi-gondolati irányai olyasfajta angyalidéző eltökéltségben összegződnek, amely a kortárs magyar költészetben szokatlannak látszik. A könyv hetven verse a metafizikus költészet ritkás hazai hagyományába simul; és a Rezervátummal immár teljesnek tekinthető a szerző lírai trilógiája, melynek első két darabja (Kalligráfia, 2010; Szilencium, 2012) ugyancsak a Pro Pannonia Kiadó gondozásában jelent meg.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Megrendelés

 

Plffy_Gyula-Kt_l_beszlget-bort-net

Pálffy Gyula
Két ló beszélget


Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553028
Terjedelem: 104 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 2000 Ft

Az ember és a ló közti évezredes barátság megtagadásáról szól a címadó novella, melynek főszereplői, az anya, Manci, fia, az okos, „mesélő” ló, Szedres és a beteljesületlen szerelemben társ, Baba azonban mindig hűségesek maradnak gazdáikhoz. A népéletből vett bölcsesség, humor, humánum és emberség hatja át a könyv írásait. Pálffy Gyula népszerű regényei (Rozehán Neti, 2003, 2014; Proletár dekameron, 2005; Kopogtat a világvége, 2009; Xerxes szemefénye, Eszter, 2011) után most kisprózákban ábrázolja szabási gyermekkorának életkörülményekben szegény, ám lelkiekben gazdag világát.


Megrendelés

 

Irodalmi_legendk_9-bort-net

Albert Zsuzsa
Irodalmi legendák, legendás irodalom 9.

Sorozat: Irodalmunk forrásai
Megjelenés éve: 2014
ISBN 978 615 5553 00 4
Terjedelem: 184 oldal
Méret, kötésmód: A/5, keménytáblás, cérnafűzött
Fogyasztói ár: 1 900 Ft

Az ismert és népszerű, irodalmi ismeretterjesztést és művelődést szolgáló sorozat újabb kötetében Csuka Zoltán, Képes Géza, Vizkelety András, Bihari Sándor, Jelenits István, Marsall László, Buda Ferenc, Papp Tibor, Kiss Anna vallanak életükről, pályájukról, avatják be olvasójukat személyes sorsuk és az irodalmi élet kevésbé ismert vagy ismeretlen történéseibe, érdekességeibe.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Megrendelés

 

Kovcs_Gbor_-_Napsttte_eretneksgem_-_bort2

Kovács Gábor
Napsütötte eretnekségem
Rendhagyó gondolatok Kelet és Nyugat között


Megjelenés éve: 2015
ISBN 9786155553042
Terjedelem: 104 oldal
Méret, kötésmód: A/5, kartonált, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 1 500 Ft

Az Egy sas délutánja című verseskötete (Duplex Kiadó, 1999) és Az özvegyégetés (Kelet Kiadó, 2008) című indiai hit- és szokásvilággal foglalkozó feldolgozása után harmadik könyvében esszék, karcolatok, interjúk olvashatók. Szerzőjük jellemzői: a konvencionálistól való távolságtartás, alkotói érzékenység, elmélkedésre való hajlam, a keleti kultúrákkal való elmélyült kapcsolat.


Megrendelés

 

Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy a Kiadó minden kiadványa 25%-os kedvezménnyel rendelhető meg ill. vásárolható meg a Pannónia Könyvek Szerkesztőségében. 
Rendezvényarchívum