ProPannonia Kiadó Alapítvány

Témakörök

Könyvkereső

show blocks helper

Kosár

Aktuális

A Szatyor Győző 70 éves életműve szakmai program megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.


 

A Művészetek és Irodalom Háza, a Pro Pannonia Kiadó és a Magyar Írószövetség Baranyai Csoportja
szeretettel meghívja Önt, Családját, Barátait
2017. december 5-én (kedden) 17.00 órára
a Művészetek és Irodalom Háza Fülep Lajos termébe

NAGY IMRE: VÁRKONYI NÁNDOR. Portré és tabló
című könyvének bemutatójára.

A könyvet bemutatja: a Szerző és MEZEY KATALIN Kossuth-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
a Széphalom Könyvműhely vezetője, a Várkonyi Nándor életműkiadás szerkesztője.

Közreműködik: SÓLYOM KATALIN Jászai Mari-díjas színművész
és a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium kamarakórusa VÁRKONYI ANDRÁS vezetésével.

A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


 

Nagy Imre

Várkonyi Nándor
Portré és tabló

A/5, kötésmód: keménytáblás, cérnafűzött
336 oldal
3200 Ft
ISBN 978 615 5553 37 0

Tovább a megrendeléshez

Nagy Imre irodalomtörténész, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa. Fő kutatási területe a 18-19. század magyar irodalma, e témakörből számos könyvet publikált. Érdeklődése újabban a 20. századra is kiterjedt (Öttorony, 2013, A második kapu, 2015), ebből a kutatásból jött létre jelen könyv is, amely a kiváló irodalomtudósnak és művelődéstörténésznek, Várkonyi Nándornak az életművét tárgyalja monografikus igénnyel. A szerző Várkonyi alakját irodalmi viszonyhálózatba helyezi, bemutatja kapcsolatát kortársaival, többek között, Hamvas Bélával, Weöres Sándorral és Kodolányi Jánossal. Az egyes műveket elméleti és történeti szempontokat társítva elemzi, így a viták kereszttüzében álló Sziriat oszlopait. Ennek a négy terjedelmes könyvből álló alkotásnak jelentős része kéziratos formában hagyományozódott, s csak újabban vált nyomtatásban hozzáférhetővé. Nagy Imre könyve úttörő jelentőségű munka, amely Várkonyi életművét irodalom- és eszmetörténeti összefüggéseiben tárgyalja, és a modernség kritikájának jegyében értelmezi. A mű névmutatót is tartalmaz.

 


 

Monostori Imre

Szekfű Gyula a változó időkben
Életmű – fogadtatás – utókor 1913-2016

B/5, kötésmód: keménytáblás, cérnafűzött
576 oldal
4500 Ft
ISBN 978 615 5553 36 3

Tovább a megrendeléshez

A terjedelmes mű művelődéstörténeti indíttatású, életműelemző és recepciótörténeti elbeszélés, ideológiamentes szintézis. A jeles történetíróról, koráról, műveiről, környezetéről, a róla írottakról és  napjainkig(!) terjedő utóéletéről szól: mindezeknek a  felidézése, rendszerbe foglalása, a gondolatok, a történések és történetek összekapcsolása,  újraépítése  révén. Bemutatása annak, hogy ebben a témakörben is – hasonlóan a Szerző által kutatott és publikált Németh László életművéhez – meglehetősen éles igenek és nemek feszültek, feszülnek egymásnak mind a mai napig, de a céhekhez nem tartozó kutatónak nem föltétlenül kell csatlakoznia egyik vagy másik szellemi-ideológiai vagy szakmai táborhoz. Hasznosabb, ha minden fontos momentumra és dokumentumra kiterjedő kutatásai során a föltárt, feldolgozott források, illetve azok primer értelmezései kínálnak támpontokat a következtetések levonásához. A könyv apparátusa névmutatót is tartalmaz.

 


 

Kalász Gyula

Széchenyi breviárium

A/5, kötésmód: cérnafűzött
192 oldal, 3 fotóval
2400,- Ft
ISBN 978 615 5553 29 5

Tovább a megrendeléshez

2016-ban emlékeztünk a „legnagyobb magyar”születésének 225. évfordulójára. Alkalom ez arra, hogy megismerjük az elmaradottság felszámolásáért, a Magyar Tudományos Akadémiáért, a Lánchídért, a Nemzeti Játékszínért,  a Duna szabályozásáért, a közlekedés, a pénzügyek reformjáért, a lóverseny meghonosításáért küzdő gróf gondolatait nemzetről, magyarságról, erkölcsről, hitről, emberről, egyidejűleg megismerve azokat is akik hatottak rá, és akikre ő hatott. A gazdag válogatás bizonyítja, hogy szellemi kisugárzása nem csak saját korában volt érzékelhető, hanem a késői utókor, sőt a jelen is hasznosíthatja gondolatait. 

 


Kovács Gábor

Eljövendő jelen

A/5, kötésmód: ragasztókötött
96 oldal
1200,- Ft
ISBN 978 615 5553 31 8

Tovább a megrendeléshez

A kész válaszokat tudókkal szemben Kovács mindig a válaszokat keresi írásaiban, ő a válaszkereső, aki ugyanazon elmélyültséggel kutatja az élet csodáját és ezerszínű valóságát, mint a halál, a másvilág mibenlétét, vagy a különböző vallások, tanítások és dogmák jellegét, a tragikus történések mögöttes motivációit. Ugyanezt teszi akkor is, ha szellemi felfedezések és titkok nyomába ered, ha törökországi, németországi utazásairól szól, ha mintaadó alkotókkal (Bertók László és Lantos Ferenc) való találkozásait, vagy Eszterházy Péter ön-reflexív Hasnyálmirigynaplójának halál-közeliségét eleveníti fel nagy beleérző képességgel.

 


Kelemen Lajos

Dunántúliak

A/5, kötésmód: ragasztókötött
160 oldal
1800,- Ft
ISBN 978 615 5553 30 1

Tovább a megrendeléshez

Az elmúlt másfél évtized esszéiből készült válogatás, olyan írók, költők arcélének felvillantása vagy elemzése, akik dunántúliak, vagy itt születtek, vagy itt bontakoztak ki alkotóként. Egy részük már klasszikus (Csorba Győző, Takáts Gyula, Weöres Sándor, Nagy László, Fodor András, Tüskés Tibor), ám a többiek is fontos, jeles alkotók (Juhász Ferenc, Kalász Márton, Makay Ida, Ágh István, Bertók László, Brokés Ágnes, Oláh János, Méhes Károly képviseli, Monostori Imre, Bokányi Péter, Fenyvesi Ottó, Nagy Gábor). 

 


 

Ajánlatunk